HVZ en derde hengel/nachtvissen

Sinds 2013 worden er landelijke vergunningen voor de derde hengel en nachtvissen uitgegeven. Deze vergunning is te kopen en dan kan je in veel water in Nederland gebruik maken van deze ‘nieuwe’ verworvenheden. De HVZ heeft er voor gekozen om 2013 een pilot te voeren waarbij alleen de eigen leden mogen nachtvissen met een derde hengel op bepaalde vastgestelde wateren. Deze is dus niet geldig voor de rest van Nederland en vice versa. Er is voor deze vorm en deze wateren gekozen om overlast te beperken en ervoor te zorgen dat de wateren niet overbevist raken. Daar het gaat om een pilot heeft de HVZ feedback nodig van haar leden voor het beleid van 2014.

Op 28 mei begint om 20.00 uur de algemene ledenvergadering in Koog a/d Zaan – er zal gesproken worden over deze pilot en het is de uitgelezen kans om je mening en visie over uiteen te zetten en zo voor 2014 het beleid te beinvloeden. Dus als je graag wil blijven vissen op de Zaan en andere wateren die bij de HVZ horen – kom en laat je stem horen.

Tot dan!

Jorrit 

 

Geef een reactie